Sprovođenje

Human Dynamics

DAI Human Dynamics je kompanija specijalizovana za pružanje konsultantskih usluga za klijente iz javnog sektora, posebno u zemljama u tranziciji i zemljama u razvoju. Kompanija pruža tehničku podršku za razvojne projekte koje finansiraju različiti međunarodni donatori (prvenstveno Evropska unija), sa ciljem da se ostvari napredak u borbi sa nekim od najsloženijih međunarodnih razvojnih izazova.

DAI Human Dynamics deluje u nizu oblasti – od ekonomije i dobrog upravljanja, preko institucionalnog i infrastrukturnog razvoja, reforme u oblasti prava, do životne sredine i održive energetske politike. Kompanija sarađuje sa klijentima na svim nivoima: od međunarodnih orgnizacija i državnih vlada do regionalnih vlasti i lokalnih samouprava. Za više informacija o kompaniji posetite website: www.dai.com

Konsultanti

Gregor Mohorčič

Vođa tima

Nika Schlamberger

Ključni ekspert za završne ispite

Ljiljana Levkov

Ključni ekspert za razvoj kapaciteta