Studijska poseta Sloveniji i Hrvatskoj: Matura je kao kuća, gradi se od temelja

4. Januar 2023.

Studijska poseta Državnom ispitnom centru Slovenije (RIC) i Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) organizovana je krajem oktobra 2022. godine kako bi se predstavnici Ministarstva prosvete, oba Zavoda, Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih bliže upoznali sa sistemima državne mature u regionu i sa kolegama razmenili iskustva i definisali preporuke za sprovođenje državne mature u Srbiji.

Prvog dana posete učesnici su dobili podrobne informacije o ulozi RIC-a u obrazovnom sistemu Slovenije, zakonskoj osnovi kojom je regulisana državna matura, tehničkoj i logističkoj podršci za organizaciju ispita, pripremi isptnih materijala i ocenjivanju.

-  Matura je kao kuća, morate da krenete od temelja. I nama je trebalo nekoliko godina pripreme pre nego što smo uveli maturu. To je proces koji je teško ubrzati.  A kada je konačno uvedete, treba vam nekoliko godina stabilnog sprovođenja. I kod nas su prve godine učenici organizovali proteste protiv mature, ni ovde nije sve išlo glatko. Ali, dovoljno je nekoliko godina stabilnog sprovođenja da bi se izgradilo poverenje, posebno kod nastavnika i direktora, posle je sve lakše – rekao je na početku posete Darko Zupanc, dugogodišnji direktor Državnog ispitnog centra iz Ljubljane.

RIC je kolegama iz Srbije širom otvorio vrata. Sa puno entuzijazma i strpljenja govorili su o svim aspektima mature, objašnjavali zašto primenjuju određena rešenja, otvoreno pričali o greškama koje su pravili na početku i načinima kako su ih prevazilazili.

-  Vodite računa da ne pravite greške koje smo mi pravili. Važno je i strpljenje – potrebno je nekoliko godina prikupljanja podataka pre nego što iz baza počnete da vraćate nešto u školski sitem, nekoliko godina je potrebno i da vidite prve pomake kada je reč o kvalitetu. Stabilnost pre svega, jedan konstantan rad i neprekidna briga za to da matura bude regularna, to je ključ – podelio je svoja iskustva Darko Zupanc.

Ministarstvo prosvete je u Slovenij odigralo ključnu ulogu kada je, uprkos protivljenjima jednog dela javnosti, pre više od dvadeset godina odlučno krenulo u uvođenje državne mature. Dalje je sve bilo na RIC-u.

-  Poverenje je neophodno, ne postoji drugi recept.  Da smo izgubili poverenje, posebno u tim početnim godinama, nisam siguran da bismo imali maturu danas, jer bilo je puno protivnika mature. Od početka smo imali jasne protokole koji nisu samo napisani na papiru, mi ih doslovno živimo. Regulativa, uređen sistem, poštovanje propisa. Jer, ako bi se neki propust dogodio to bi bila vest ne samo za medije, nego i za sve one koji maturu ne vole – upozorio je direktor RIC-a.

Posebno zanimljiv i inspirativan bio je deo posete tokom kojeg je bilo reči o analizama podataka,  značaju koje analize imaju i načinima na koje mogu da se koriste unutar sistema.

-  Posle nekoliko godina sprovođenja mature toliko je dobrih i značajnih informacija za obrazovni sistem, informacija važnih za kvalitet koje mogu da budu odlične smernice nastavnicima i direktorima kako da poboljšaju i unaprede sistem – ističe Zupanc.  

Slična atmosfera i spremnost na saradnju vladale su i tokom dvodnevne posete Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu. Direktor Centra, Vinko Filipović je sa svojim saradnicima pripremio intenzivan program, kroz koji su predstavili ključne elemente i segmente mature u Hrvatskoj – od pripreme i sprovođenja, preko baza podataka i saradnje sa školama do osiguranja kvaliteta državne mature.

 -  Na samom početku nije to sve bilo tako sjajno kao što danas u ovoj našoj prezentaciji izgleda. A i sada ima još puno prostora da se kvalitet državne mature poboljša, i u organizacionom, a i ono što je važnije u sadržajnom smislu, kada je reč o o kvaliteta ispita. U tom smislu, ono što je veoma važno je da imamo podršku našeg resornog ministarstva i da se zaista državna matura doživljava kao nešto što je važno ne samo za sistem srednjeg obrazovanja, nego za obrazovni sistem u celini,  jer to se odražava i na fakultete kao kriterijum upisa, ali i na čitavu piramidu obrazovanja – od predškolskog do visokog obrazovanja – objašnjava značaj mature direktor Filipović.

Izazovi sa kojma se susretao NCVVO gotovo su identični izazovima koje su opisale njihove slovenačke kolege. Pojedina rešenja koja primenjuju u praksi se donekle razlikuju, ali značaj mature za kvalitet obrazovanja opisuju na identičan način.

-  Da bi državna matura bila uspešno sprovedena važan je čitav niz faktora – od onih tehničko-organizacionih, preko stručnih, do podrške škola koja je najvažnija. Bez dežurnih nastavnika u školama, bez ispitnih koordinatora koji sve organizuju na nivou škole, bez direktora koji su najodgovorniji za sve ono što se u školi događa, mogli bismo savršeno da pripremimo maturu, mogli bi da imamo savršenu logistiku, ali ako samo neko od njih zakaže mi imamo problem i moguće kompromitovanje ispita. To je jedan vrlo složen sistem. Na Centru je da dobro organizuje i da napravi dobre ispite, ali ima oko 20 hiljada nastavnika u školama koji u tome učestvuju  i samo ako jedan od njih u nekom momentu bude manje koncentrisan, u trenutku može da padne ceo ispit – upozorio je Vinko Filipović.

Da je početak trnovit, potvrdili su i predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje u kojoj su predstavnici Ministarstva prosvete, Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih imali priliku da čuju više o tome kako se rezultati ispita državne mature koriste za upis na visokoškolske ustanove i kako se ovaj proces menjao tokom vremena.